pit-man

Pozyskuj 1%
Wspólna akcja Fundacji Dzieciom
"Zdążyć z Pomocą" i PIT Format

Zamów program do wypełniania zeznań rocznych za 2020 r. Program dedykowany jest konkretnym osobom, posiadającym subkonto w fundacji Zdążyć z Pomocą. W programie na stałe (bez możliwości edycji) wpisany jest nr KRS Fundacji Zdążyć z Pomocą oraz cel szczegółowy, który podasz w formularzu zamówienia. Zamawiając program PIT Format 2020 otrzymasz na podanego e-maila dedykowany program PIT Format w ciągu pięciu dni roboczych.
Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie: www.pit-format.pl

Wypełnij formularz zamówienia

Program

Nazwa Cena netto Cena Brutto
29.19
35.90

Podaj Cel szczegółowy 1%, jaki ma być wpisany na stałe w programie

Forma płatności

Nazwa

Dane do faktury

Prosimy o uważne podanie danych osoby dokonującej zakupu, gdyż na ich podstawie zostanie wystawiona faktura VAT (prosimy w Danych do faktury nie podawać danych Podopiecznego, jeśli nie jest to osoba pełnoletnia).

Proszę wpisać celem umożliwienia kontaktu z Państwem:

Zamawiam jako